Tarjoomon toimijaverkoston 6. tapaaminen järjestettiin Savon Marttojen tiloissa 11.9.2019. Paikalla oli kymmenkunta aktiivista Tarjoomon kehittäjää ja muutama uusi asiasta kiinnostunut yritys. Tapaamisessa keskusteltiin kesäkyselyn tuloksista, käytiin läpi toimintamallin osa-alueita ja sovittiin työskentelyn tiivistämisestä ja syventämisestä matkalla kohti Tarjoomon toimintamallin valmiiksi saattamista ja toiminnan käynnistämistä.

Tarjoomon ansainta- ja hallintamallista tehtiin kysely kesän aikana. Ikääntyneille palveluita tuottavien yritysten vastauksia saatiin 42 ja yhdistysten 3. Näkyvyyden ja omien palveluiden löydettävyyden lisäämistä Tarjoomon alustalla pidettiin tärkeänä, ja 20 vastaajaa oli suoraan valmis maksamaan Tarjoomon palveluista 100 – 400 euroa vuodessa. Lähes saman verran (22 vastaajaa) vastasi, ettei osaa vielä tässä vaiheessa ottaa kantaa maksun suuruuteen, koska Tarjoomon volyymi ei ole vielä selvillä. Ymmärrettävää tietysti!

Tarjoomon perustamiseen ja toiminnan käynnistämiseen tarvitaan todennäköisesti 3 – 5 sitoutunutta avaintoimijaa, ja kyselyn perusteella kiinnostusta löytyy sekä siihen että Tarjoomon hallituksessa toimimiseen, kun se on ensin perustettu. Nyt näitä toimijoita kutsutaan uuteen Tarjoomon hallinta- ja ansaintamallia valmistelevaan ydinryhmään. Ydinryhmä edistää Tarjoomon käynnistymistä esimerkiksi hankerahoitusmahdollisuuksia selvittämällä.

Ydinryhmän lisäksi valmistelutyöryhmiä perustetaan sähköisen palvelualustan toimintojen kuvaamiseksi ja kustannusten haarukoimiseksi sekä laatuasioiden ympärille. Laaturyhmä määrittelee verkostoon pääsyn kriteereitä ja yhteistä laatua, sekä kuluttajakokemuksen hallintaa –  tärkeitä asioita siis!

Laatuasiat ovat tärkeitä Tarjoomon brändin näkökulmasta, jotta voidaan aidosti sanoa palveluiden olevan luotettavia ja turvallisia. Tänä syksynä luodaan Tarjoomolle visuaalinen ja graafinen ilme, jolla toiminta voidaan käynnistää.

Verkostoa halutaan laajentaa. www.tarjoomo.fi –sivulla olevan yhteydenottolomakkeen täyttämällä pääsee mukaan Tarjoomo-hankkeen postituslistalle. Sen avulla pysyy kärryillä siitä, miten työskentely etenee ja on mahdollisuus ilmoittautua alustalle palveluntarjoajaksi.