Tarjoomo-hankkeen toimijaverkoston neljännessä tapaamisessa ideoitiin Tarjoomon ydintoimintojen, eli sähköisen palvelualustan ja show room -tilan toimintoja ja sisältöjä. Tapaaminen järjestettiin torstaina 25.4.2019 Savonia ammattikorkeakoulun tiloissa Microkadulla. Aluksi päivitettiin hankkeen kuulumiset ja kerrottiin tulevan Tarjoomon kokonaisuudesta niinkuin se tällä hetkellä projektiryhmälle näyttäytyy.

YAMK-opiskelija Matias Epelä oli tutkinut olemassa olevia sähköisiä valikkoja ja tehnyt luonnokset Tarjoomon sähköisen palvelualustan etusivusta, palvelut -sivusta ja tavarat -sivusta. Toimijaverkoston jäsenet pääsivät työpajassa kommentoimaan luonnoksia, pohtimaan sivujen asiasisältöjä ja viestintää, sekä työstämään omat versiot kustakin sivusta.

Mirja Kontio ohjaamassa työskentelyä

Sähköisen palvelualustan suhteen toivottiin erityisen paljon helppokäyttöisyyttä ja isoja painikkeita, joissa on kuva ja teksti. Asiakkaan tulisi löytää tiedon lähteille mahdollisimman vähillä klikkauksilla. Asiakkaan kannalta helppous tarkoittaa myös esimerkiksi sitä, että palveluntuottajan yhteystiedot tulisi löytyä jo Tarjoomon sivuilta, eikä niin, että asiakas ohjautuu Tarjoomon sivulta edelleen palveluntuottajan sivulle.

Asiakkaan näkökulmasta onkin tärkeää, että Tarjoomon sivuilla olevat tiedot ovat ajantasalla ja oikein. Muuten asiakas saa huonon palvelukokemuksen niin Tarjoomosta, kuin siitä palveluntuottajasta, jonka tietoja etsi. Asiakaskokemukset ja ”tykkäämiset” halutaan myös osaksi Tarjoomoa. Asiakkaat haluavat antaa palautetta ja lukea vertaisarvioita ostopäätöksiä tehdessään.

Heli Kekäläinen esittelemässä luonnosta Tarjoomon tilaratkaisusta.

Projektiryhmä benchmarkkasi syksyllä 2018 Lahden, Tampereen ja Mikkelin seudulla toimivat, Tarjoomon toimintaa vastaavat toimintamallit. Heli Kekäläinen esitteli toimijaverkostolle Lahden, Tampereen ja Mikkelin mallien mukaisia tilaratkaisuja ja tilojen toimintoja. Työpajassa toimijaverkosto pääsi ideoimaan mitä kaikkea Kuopion Tarjoomon tiloissa voisi ikäihmisen ja toimijan näkökulmasta olla.

Projektiryhmä oli ”parastellut” Lahden, Mikkelin ja Tampereen malleista parhaat jutut Tarjoomoon, ja toimijaverkosto pääsi kommentoimaan ja ideoimaan lisää sisältöjä.

Toimijaverkosto tuotti paljon ideoita. Esteettömyys ja saavutettavuus ovat tilan suunnittelussa keskeisiä asioita. Tila voisi sisältää monenlaista toimintaa. Kaupunki voisi tarjota siellä matalan kynnyksen neuvontaa, ja esimerkiksi sosiaalityöntekijä voisi ottaa siellä vastaan tietyin väliajoin ilman ajanvarausta. Kolmannen sektorin toimijat voisivat olla järjestämässä erilaisia teemaviikkoja. Tila voisi tarjota mahdollisuuksia omahoidon toteuttamiseen tarjoamalla esimerkiksi verenpainemittarin ja puntarin asiakkaiden käyttöön, ja siellä voisi olla hyvinvointiteknologian ja apuvälineiden esittelyä ja lainaamotoimintaa. Tärkeää olisi, että paikka olisi ikäihmisten tiedossa ja helposti saavutettavissa.

Projektiryhmä jatkaa toimijaverkoston tuottamien ideoiden työstämistä ja niihin palataan seuraavissa työpajoissa. Kevään viimeinen Tarjoomon toimintamallin kehittämisen työpaja järjestetään 22.5.2019.