Talvisena päivänä 28. helmikuuta kohtaamispaikkana oli Leväsen Palvelukeskus, jonne oli saapunut 21 toimijaverkostolaista ja seitsemän projektiryhmäläistä. Jälleen projektipäällikkö Tapani Patosalmi toivotti kaikki tervetulleeksi: kuukausi edellisestä tapaamisesta oli vierähtänyt nopeasti, ja paljon oli sinä aikana uutta tapahtunut.

Ennen varsinaista ohjelmaa jokainen esitteli itsensä ja odotuksensa tälle päivälle jo tutuksi tulleiden kuvakorttien avulla. Toivottiin muun muassa selkeää tietoa Tarjoomon työstämisen etenemisestä, innokasta kehittämisen fiilistä sekä hedelmällistä yhteistyötä. Huoli maaseudun asioista nousi myös esille, liiketoiminnan kasvutoiveita unohtamatta.

Seuraavaksi Tapani Patosalmi kertoi Tarjoomon kuulumisia ja ajankohtaisia asioita, mm. että suljettu Facebook-ryhmä on luotu ja se on paikka, jossa voi keskustella vapaasti Tarjoomo-hanketta koskevista ja siihen jollain lailla liittyvistä asioista. Sähköposti on virallinen viestintäkanava ja Tarjoomo.fi –sivustolle päivitetään ajankohtaisia asioita. Tapani esitteli myös koosteen edellisen tapaamisen tuloksista vision ja mission osalta. Hyviä ja arvokkaita mission näkemyksiä ovat esimerkiksi asiakasymmärryksen syventäminen, uudet tuote- ja palveluinnovaatiot sekä yhdessä luotu uusi brändätty Tarjoomon palvelumalli. Vision näkemyksiä taas ovat esim. asiakkaiden vapaus valita itselleen sopivat palvelut, niin sanottu yhden luukun periaate sekä matalan kynnyksen ohjaus ja neuvonta. Jokaisen toimija pitäisi löytää oma roolinsa Tarjoomon kokonaisuudessa.

Mirja Kontio ja minä vedimme minityöpajan Tarjoomon arvoista ja pelisäännöistä. Arvoista nousivat vahvasti esille mm. asiakaslähtöisyys, luotettavuus ja yhdenvertaisuus ja pelisäännöistä hiukan samaan tapaan avoin viestintä ja ilmapiiri, toimijoiden tasavertaisuus ja yhteistyö.

Tiina Brunell Savonetistä kertoi mukaansa tempaavasti ikääntyvien kokemuksista ja haasteista tietoteknisten laitteiden ja sähköisten palvelujen käytössä. Hänen esityksensä herätti hersyvää keskustelua. Esille nousikin hyvänä ideana se, että Tarjoomon Show Roomissa olisi koko ajan paikalla henkilö, joka voisi auttaa asiakkaita sähköisten palveluiden käytössä.

Taukojumppa virkistää 🙂

Loppuiltapäivä kului kahdessa työpajassa: toisessa työstettiin eteenpäin Tarjoomon missiota, visiota ja tavoitteita ja toisessa syvennettiin asiakasymmärrystä mm. rakentamalla asiakasprofiileja. Teemu Tupala NHG:lta ohjeisti toimijaverkoston pohtimaan ryhmissä Tarjoomon tavoitteita sekä verkostolle syntyvää lisäarvoa. Samaan aikaan rinnakkaisessa työpajassa Mirja Kontio ja minä esittelimme palvelumuotoilun lähestymistapaa asiakasymmärryksen luomiseen. Pienryhmissä sitten laadittiin asiakasprofiileja ja palvelupolkuja.

Päivän päätteeksi työpajojen tulokset ja tekemiset esiteltiin ja jaettiin toisille. Ja aivan lopuksi vielä ”äänestettiin” työpajatuotosten tärkeintä asiaa tarralapuilla, jotka jokainen laittoi seinillä olleisiin koosteisiin valitsemaansa tärkeään kohtaan.

Paljon jäi varmasti kaikille asioita sulateltavaksi ja mietintään – kohti seuraavaa verkostotapaamista 29.3. Männistön Melankadun toimintakeskuksella.