Tarjoomon toimijaverkosto kokoontui seitsemänteen ja tällä erää viimeiseen yhteiskehittämistyöpajaan 5.11.2019. Työpajassa kuultiin Tarjoomon toimintamallin valmistelutilanne ja pureskeltiin ydinryhmän ehdotusta Tarjoomon hallinnointimalliksi.

Tarjoomon hallinnointimallia, rahoitusmallia ja vaihtoehtoisia Tarjoomon käynnistämisen malleja on tutkittu Ydinryhmässä, jossa on Tarjoomo-hankkeen projektiryhmän edustajia, yrittäjien edustajia viidestä eri yrityksestä, sekä Tarjoomon perustamisesta kiinnostunut yksityishenkilö. Ydinryhmä on kokoontunut syksyn mittaan jo kuudesti. Se on kiteyttänyt Tarjoomon toiminnan tarkoituksen ja sen palvelut ja hyödyt jäsenilleen. Ydinryhmässä on vertailtu yhdistystä, osuuskuntaa ja osakeyhtiötä hallinnointimalleina, ja päädytty suosittelemaan yleishyödyllisen, voittoa tavoittelemattoman osuuskunnan perustamista Tarjoomolle. 5.11.2019 pidetyssä toimijaverkoston työpajassa verkosto piti osuuskuntaa hyvänä vaihtoehtona ja alkoi jo pohtia sääntöihin liittyviä kysymyksiä. Ydinryhmä jatkoi sääntöjen tekemistä marras- ja joulukuun kokouksissa.

Alkuvuoden 2020 tavoitteena on perustaa Tarjoomo-osuuskunta ja hakea sille rahoitusta. Tarjoomo-hanke päättyy 31.3.2019, mutta tavoitteena on, että Tarjoomo-osuuskunta voisi käynnistää toiminnan jo huhtikuussa.