Tarjoomo-hankkeessa koottu ikääntyneiden palveluiden ja Tarjoomon kehittämisestä kiinnostunut toimijaverkosto kokoontui ensimmäisen kerran 30.1.2019. Toimijaverkostossa on tällä hetkellä 17 yritystä, 6 yhdistystä, kaksi hanketoimijaa ja kolme yrityksen perustamiseen tähtäävää yksityishenkilöä. Heistä suurin osa oli paikalla ensimmäisessä työpajassa. 

Työpaja järjestettiin Puikkarin luovassa tilassa nimeltään Renkku.

Tilaisuuden aluksi toimijaverkosto pääsi kertomaan tunnelmistaan ja odotuksistaan yhteistä työskentelyä kohtaan. Tarjoomolta ja sen kehittämiseltä odotettiin  ikääntyneiden palveluiden kokoamista yhteen paikkaan, sillä tällä hetkellä tieto on pirstaleista ja hajallaan. Kehittämisestä toivottiin paitsi uutta yhteistyötä ja ideoita omaan työhön, myös parempia palveluita ikäihmisille. Esiin nostettiin vapaus, esteettömyys, elämykset ja saatavuus haja-asutusalueita unohtamatta.

Projektipäällikkö Tapani Patosalmi kertoi hankkeen tavoitteista tiivistetysti.

Projektipäällikkö Tapani Patosalmi kertoi hankkeen tavoitteista lyhyesti, mutta kuulimme monia muitakin johdatuksia ja näkökulmia kehittämistyön alkutaipaleelle. Ääneen pääsivät Tmi Villaliinun yrittäjä Anu-Kaisa Ruponen, Kuopion vanhusneuvostosta Erkki Kukkonen ja Mauri Liimatainen, ikääntyneen väestön tuen ja palveluiden tarpeita tutkinut Hanna Ristolainen Itä-Suomen yliopistolta, sekä ”terveyspalveluiden suurkuluttaja ja eläkeläinen” Tyyne Kettunen Pöljältä. Omalla esimerkillään ja ennakkoluulottomasti Tyyne innosti meitä ideoimaan uusia palveluita ja tuotteita digitaalisuutta unohtamatta.

Tyyne Kettunen äänessä.

Uudenlaisten tuotteiden ja palveluiden ideointi onkin tärkeä osa Tarjoomon toimijaverkoston työskentelyä, sillä hankkeen tavoitteena on edesauttaa uusien tuote- ja palveluinnovaatioiden syntymistä markkinoille. Ideoita kerättiin ensimmäisessä tapaamisessa Ideoiden aarrearkkuun, joka tulee jatkossakin olemaan mukana toimijaverkoston tapaamisissa. Tapaamisten välillä hankehenkilöstö käy läpi ja ryhmittelee ideat ja tuo ne toimijaverkostolle jatkotyöstettäväksi taas seuraavaan tapaamiseen.

Anne Kaarnasaari (Nordic Healthcare Group) johdatti meidät kaikki pohtimaan miksi hanke on olemassa, mikä on sen tarkoitus ja sen tuottama lisäarvo. Mikä on se lopputulos, jonka haluamme yhteisellä työskentelyllämme saavuttaa? Mihin sitoudumme, kun sitoudumme kehittämään Tarjoomoa? Yhteistä missiota ja visiota alettiin jo työstää pienryhmissä poristen, ja homma jatkuu seuraavalla kerralla.

Yhteisen vision ja mission työstämistä. 

Päivän päättyessä tunnelmia käytiin läpi. Monet olivat kokeneet päivän inspiroivana ja voimaannuttavana. Pidettiin hyvänä, että osallistujia oli monilta eri sektoreilta. Tästä meidän on hyvä jatkaa yhteistä työskentelyä. Nähdään ensi kerralla!

Tapaamisiin ensi kerralla!

Haluaako yrityksesi tai yhdistyksesi tulla mukaan toimijaverkostoon? Ota yhteyttä! http://www.tarjoomo.fi/yhteydenotto/