TaustaA

Hanke edistää tasavertaisesti Kuopion alueen palveluntuottajien ja ikäihmisten palveluiden parempaa näkyvyyttä ja saavutettavuutta. Yritykset, yhdistykset ja eri toimijat luovat yhdessä julkisen tahon kanssa verkostomaisen toimintatavan. Tämä verkosto toimii yhteiskehittämisen pohjalta kehittäen uusia palveluita ja tarjoten kokemusten jakamisen alustan.

Tarjoomo-hankkeen toiminta-aika on 1.6.2018 – 31.12.2019. Hankkeen toteuttajina ja asiantuntijatahona toimivat Kuopion kaupungin vanhusten palveluohjaus ja Savonia ammattikorkeakoulu. Hankkeen rahoittajatahoina ovat Pohjois-Savon liitto ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR).

Hankkeen aikana haetaan toimijoita verkostoon yhteensä 20-40 eri tahoa. Toimijat voivat osallistua hankkeen aikana haluamiinsa teemoitettuihin tapahtumiin, työpajoihin ja kokeiluihin. Toimintojen yhteydessä luodaan raamit tulevalle toimintakokonaisuudelle yhteiskehittämisen menetelmin. Hankkeen lopputuotoksena syntyy uuden toimintamallin kuvaus.

Työskentelyssä luodaan ympäristöt uusille sähköisille ja fyysisille palvelupaikoille, uusi ”markkinapaikkamalli”. Hankkeessa luodaan edellytyksiä yritysten ja yhdistysten elinvoimaisuuden tukemiseen, innovatiivisten palveluiden kehittämiseen, liiketoimintamahdollisuuksien lisäämiseen sekä vahvistetaan markkinointia ja viestintää.

Tarjoomo liittyy kiinteänä osana alueelliseen innovaatiokokonaisuuteen, johon kuuluvat esimerkiksi Living Lab – ja Health Lab – palvelut sekä Viretorin palvelut. Hankkeen aikaisia kokeiluja kohdennetaan erityisesti kolmeen osa-alueeseen:

 

  1. Arjen päivittäinen kehittäminen palveluohjauksen näkökulmasta.
  2. Uuden palvelutarpeen kehittäminen palveluksi toimijaverkoston toimijoiden kanssa yhteistyössä.
  3. Toimintamalli kansalaislähtöisten innovaatioiden kehittämiseen.