Tarjoomon viides tapaaminen 22.5.2019

Innokas ja aktiivinen toimijaverkosto- ja projektiporukka kokoontui jo viidennen kerran; tällä kertaa hieman pienemmällä kokoonpanolla Microkadulla eli paikalla oli 14 kehittäjää. Projektipäällikkö Tapani Patosalmi kertoi tuttuun tapaan Tarjoomon tämänhetkiset kuulumiset. Kaikenlaista on tapahtunut, mm. on pidetty Tulevaisuusfoorumi Luova veto –hankkeen kanssa, Tarjoomoa on esitelty kansalaisopistolla ikäihmisille, hallinnointimallia on alettu selvittää ja myös sähköisen palvelualustan suunnittelu on lähtenyt käyntiin. Tarjoomon toimeenpanohanketta valmistellaan niin ikään, sillä tarkoitus on kasvattaa verkostoa ja vakiinnuttaa Tarjoomo alueen tärkeäksi vaikuttajaksi ikäihmisten monenlaisessa tukemisessa.

Sitten esittäydyttiin ja jokainen vuorollaan vastasi ilmoille heitettyyn kysymykseen: Miten haluan kehittää Tarjoomoa? Neljälle fläpille kerääntyikin aikamoinen lista kehittämisen kohteita ja ehdotuksia toimivan Tarjoomon konseptiksi. Esille nousi esim. hyvinkin erilaiset asiakkaat ja heidän tarpeensa, tiedottamisen tärkeys, palveluohjauksen hyvä näkyvyys, houkuttelevuus, syrjäseutujen huomioiminen, korkea laatu, luotettavuus, yhteistyö monenlaisten tahojen kanssa (yritykset, järjestöt, vapaaehtoistoiminta…), tasa-arvoisuus, palvelujen tarkkuus ja kohdentaminen, palautteen antaminen ja huomioon ottaminen sekä näkyvä ansaintamalli. Turvallisen ja laadukkaan palvelun tarjoaminen nousi monen puheenvuorossa esille.

Mirja Kontio kertoo Tarjoomon toimijaverkoston toimijoiden rooleista hankkeen aikana

Mirja Kontio veti pienimuotoisen työskentelysession Tarjoomon toimijarooleista punaisten piirrettyjen ympyröiden avulla; niitä sai piirtää omalle paperilleen siten, että tärkeät asiat olivat suurempia ja vähemmän tärkeät pienempiä. Toimijaverkostolaiset esittelivät omat roolinsa Tarjoomossa. Uusiakin palleroita syntyi Mirjan esittämien lisäksi, esim. viestittäjän rooli nousi aivan uutena esille.

Matias Epelä kertoi sähköisen palvelualustan ansaintamallivaihtoehdoista ja muista alustan asioihin liittyvistä seikoista; nämä kaikki kirvoittivat vilkasta keskustelua. Etusivun hahmotelma, palautejärjestelmä, ylläpitäjä, chat-toiminto… paljon on asiaa tässä sähköisen palvelualustan suunnittelemisessakin. Ansaintamalli voisi olla erilainen erilaisille toimijoille, eivätkä esimerkiksi voittoa tavoittelemattomat yritykset voi olla maksumiehinä samalla tavalla kuin yritykset. Mainostamiseen ja jäsenyyteen liittyvistä asioista keskusteltiin vielä hyvä tovi päivän lopuksi.

Viimein Mirja kehotti kaikkia siirtymään tutuksi tulleiden korttien pariinJ. Kaikki kerroimme niiden avulla päivän tunnelmista ja tulevaisuuden odotuksista Tarjoomon osalta – positiiviset vaikutelmat molemmilta osin. Katseet tulevaisuuteen toiveikkain mielin!