Tarjoomo-hankkeen toimijaverkoston kolmas tapaaminen järjestettiin 29.3. Melankadun toimintakeskuksella. Tapaamisessa oli innokas tekemisen meininki, kun verkostolaiset pääsivät ryhmissä työstämään uusia palveluinnovaatioita. Mukana oli väkeä myös Business Centeristä, Health Lab ja Living Lab -palveluista sekä Sopien -hankkeesta; he sparrasivat ryhmiä innovoinnissa ja liiketoimintamahdollisuuksien kehittämisessä.

Business Centerin ja Living Lab -palveluiden asiantuntijat valmiina sparraamaan.

Projektipäällikkö Tapani Patosalmi piti alussa lyhyen katsauksen, missä ja mihin ollaan menossa tällä hetkellä sekä esitteli toimintamallin kehikkoa. Koulutuskyselyyn oli vastannut 16 verkostolaista ja suosituimmiksi koulutusaiheiksi nousivat brändäys, markkinointi ja viestintä sekä palvelumuotoilu. Näistä on tulossa koulutuksia jatkossa.

Marja-Leena Laitinen Business Centeristä kertoi hieman heidän toiminnastaan sekä ylipäätään innovoinnin ja yhteistyön isosta merkityksestä. Hän esitteli muutaman case-esimerkin, joissa innovoinnin merkitys on ollut suuressa osassa: jokaisella on annettavaa ja uusia näkökulmia sekä innovaatioita ja yhdessä ideointi on tärkeää. Työstetään hyvät ideat yhdessä innovaatioiksi asti!

Innovaatioiden kehittämisestä alustivat Business Centerin asiantuntijat.

Päivi Vestala Business Centeristä puhui innovoinnin strategioista. Tärkeää on ymmärtää ja tunnistaa miksi? ja miten? –kysymysten avulla uusia konsepti-ideoita. Sen jälkeen aletaan kehittää ratkaisuja, joihin kuuluvat myös erilaiset kokeilut ja pilotoinnit. Haasteiden ymmärtämiseen kannattaa ottaa käyttöön luoviakin keinoja kuten tarinat tai profiilit. Erilaisia ratkaisuja voi olla runsaasti ja tavoitteena on tietysti tehdä parempaa kuin kilpailija. Usein idea myydään arvolla, jota se asiakkaalle tuo.

Palvelumuotoilukioskilla tarjoiltiin välineitä konsepti-idean visualisoimiseen.

Ennen kahvitaukoa ehdittiin aloittaa ryhmissä työskentely. Neljä ryhmää keskusteli, suunnitteli, nauroi, piirsi, sai liiketoimintasparrausta ja kehitti ideoitaan. Apuna oli kolme eri ”kioskia”, joissa oli tarjolla palvelumuotoilun menetelmiä, Living Lab –palveluiden kokeilumahdollisuuksia sekä käytännön neuvoja liiketoimintamahdollisuuksien edistämiseen. Reilun tunnin työskentelyn jälkeen saimme kuulla kaikkien ryhmien tiivistetyt esitykset ideoista:

  1. Senioreiden harrastuspaketti, jossa kuljetus on yhdistettynä liikuntapalveluun ja mahdollisiin lisäpalveluihin.
  2. Palveluohjauksen ryhmätoiminnan konseptimalli – ikäihmiset pois ”kuplasta” ja mukaan toimintaan niin maalla kuin kaupungissa.
  3. Hyvän ravitsemuksen kehittäminen; taustalla yksinäisyyden vähentäminen. Mukana voisi olla myös hemmottelupalveluita.
  4. Kauneuspalveluita ja hemmotteluhoitoja kotiin. Voi olla myös joku yhteinen paikka, jossa palveluita annetaan.
Työkalut käytössä.

Innovaatiopäivä päättyi ryhmien lyhyisiin konsepti-ideoiden esittelyihin, joissa ideoita oli jo viety hieman pidemmälle ja ratkaisujakin oli löytynyt. Paljon saatiin aikaan tiiviin iltapäivän tunteina – positiivisin tunnelmin lähdettiin viikonlopun viettoon!

Konsepti-idea on kuvattu asiakasprofiilin ja kuvakäsikirjoituksen avulla.

Seuraava tapaaminen on 25.4.2019, jolloin työskennellään Tarjoomon toimintamallin suunnittelun parissa.