Onko sinulla idea uudesta tuotteesta tai palvelusta, joka tukisi ikääntyvän kotona asumista tavalla tai toisella? Tunnistatko jonkin ongelman, johon uusi tuote tai palvelu toisi ratkaisun? Täyttämällä lomakkeen voit jättää ideasi Tarjoomo-hankkeen toimijaverkostolle kehitettäväksi.

Ikääntyneiden palvelutarpeet ovat entistä moninaisempia. Väestö asuu entistä pidempään omassa asunnossaan ja ikääntyvät tarvitsevat entistä monipuolisempia ja yksilöllisempiä palveluita arjen avun tarpeisiin. Jotta palvelutarpeeseen voidaan vastata, tarvitaan uudenlaisia tuotteita ja palveluita.

Yritysten ja kolmannen sektorin palveluntuottajien näkökulmasta uusien tuotteiden ja palveluiden syntyminen markkinoille lisää niiden elinvoimaisuutta. Tarjoomo-hankkeessa kokeillaan verkostomaista yhteiskehittämisen toimintatapaa uusien tuote- ja palveluinnovaatioiden luomisessa markkinoille. Hankkeen aikana rakennetaan yhteiskehittämisen toimintamalleja kolmesta näkökulmasta:

1) Arjen päivittäinen kehittäminen kaupungin palveluohjauksen näkökulmasta. 

2) Uuden palvelutarpeen kehittäminen palveluksi toimijaverkoston toimijoiden kanssa yhteistyössä. 

3) Toimintamalli kansalaislähtöisten innovaatioiden kehittämiseen.

Lomakkeelle annetut tiedot ohjautuvat Tarjoomo-hankkeen projektiryhmälle. Käsittelemme kaikki ideat projektiryhmässä, ja valikoimme niistä Tarjoomo-hankkeen tavoitteiden mukaiset toimijaverkoston jatkotyöstöä varten. Toimijaverkosto työstää ideoita työpajoissa eri menetelmiä hyödyntäen. Lopputuloksena syntyy uusia tuotteita ja palveluita, sekä kehittämisen toimintamalleja.