Tarjoomo-hanke

Oletko kiinnostunut tulemaan mukaan ikäihmisten palvelujen
kehittämiseen?

Tarjoomo-hanke kokoaa yhteen Kuopion alueella ikäihmisille palvelujaan tarjoavia toimijoita. Tavoitteena on edistää ikäihmisten itsenäistä elämää ja asumista kotona mahdollisimman pitkään. Tämä nettisivusto on hankkeen aikana tapahtuvaa yhteydenpitoa, ideointia ja kehittämistyötä varten.

Hankkeen lopputavoitteena on luoda eri tahojen yhteistyötä edistävä uusi toimintakokonaisuus. Tavoitteena on synnyttä toimintaympäristö ja verkosto, jossa hoiva- ja palvelualan yritykset, viranomaistahot, eri yhdistykset sekä ikääntyneet ja heidän omaisensa ovat mukana kehittämässä uudenlaisia toimintatapoja.